Tango som en digital førerhund 🐕

Et forskningsprojekt på Københavns Universitet i at forbedre blindes hverdag.

På Københavns Universitet forsker de i hvordan blinde og svagsynede kan få hjælp i deres hverdag ved ny teknologi. Projektet hedder “Technology enhanced vision in blind and visually impaired individuals,” og er et samarbejde mellem Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, samt Institut for Neurovidenskab og Farmakologi.

Det overordnede formål med projektet er at undersøge potentialet i wearable teknologi til blinde og svagsynede. Projektet fokuserer på navigationsopgaver, da det kan være vanskeligt med reduceret eller ingen syn. Navigation skal forstås som forskellige typer hverdagsoplevelse, som er vanskelige når man skal bevæge sig fra hjemmet til en given lokation. Ofte opleves de største problemer og angst ved nye steder, men det kan også sagtens være vante områder, som er blevet lavet om på – eksempelvis vejarbejde, cykler som stikker ud, affald på gaden o.lign.

Jeg er ansvarlig for udviklingen af en prototype, som testes på en række testpersoner hvoraf hovedparten er blinde. Oprindeligt var planen at benytte Google Glass, som i forvejen sidder på hovedet, men da hardwaren i Glass ikke er særlig hurtig, og at Google desuden træk produktet fra markedet, begyndte vi i stedet at eksperimentere med Tango. Tango er en hurtig tablet, som har indbygget en lang række avancerede computer vision algoritmer samt dybdemåling. Netop derfor kan man komme i gang lidt hurtigere i stedet for at bruge tiden på at udvikle vores egne basale algoritmer.

Læs mere om projektet.