Reader for Glass đź‘“

Forbedring af læseoplevelsen med Google Glass.

I århundrede har vi læst fra papir, men nu sker der en transition til digitale medier. Vi læser fra skærme af enhver størrelse – laptops, smartphones, tablets og e-readers med passive e-ink-skærme. I dag kan man have alle sine bøger og dokumenter med sig, hvor end man er, og derfor læse forskellige steder – endda i mørke. Der bruges mange ressourcer på at forbedre den digitale læseoplevelse, men alligevel har vi ikke opnået en digital læseoplevelse, som i kvalitet svarer til den analoge. Forskning viser, at man stadig læser dårligere fra elektroniske skærme, end fra papir (Mangen, Walgermo et al. 2013). Læseren har en tendens til at blive mere distraheret af det digitale mediums egenskaber, fx links i teksten, mens de manglende fysiske egenskaber – at man kan mærke, hvor man er i bogen og få overblik over hele og flere sider på én gang – medvirker til, at læseren får et dårligere overblik på digitale enheder (Dillon 1992).

Jeg fokuserede på at udvikle en prototype for at forbedre læsning af faglitteratur, som kræver fokus og overblik. Jeg undersøgte, hvordan man kan beholde de gode egenskaber ved papiret og samtidig tilføre digitale muligheder, fx direkte adgang til opslag af ord og oversættelser.

Jeg valgte Google Glass da man har hænderne frie til at markere og holde papiret samtidig med at informationen på det transparente display ikke udelukker ens normale udsyn.

Kernen i prototypen bruger en blanding af to computer vision algoritmer til at analysere billeder fra Google Glass. Softwaren kan fortælle hvilken side læseren læser og er også i stand til at spore overstregninger på papiret. Ved at se på den seneste overstregning, kan prototypen understøtte læseren med relevant viden fra enten Wikipedia eller Wiktionary, og en dansk til engelsk oversættelse af indholdet.

Prototypen blev valideret på en række testpersoner med blandet demografi for at undersøge oplevelsen af at læse analogt med digitale affordances fra Glass. Resultatet var meget positivt da næsten alle respondenter oplevede at blive hjulpet tilstrækkeligt, selvom de læste analogt. I modsætning til når de normalt læste analogt, kunne de faktisk undgå at sidde med computeren ved siden af sig. Det øgede deres koncentration og forståelse af indholdet.